[Phim Hoạt Hình] Nhận Thức Phật Giáo (12/ 12 Tập)

 

 PHIM HOẠT HÌNH: 

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

(Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn)

Tương truyền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp trên thế gian bốn mươi chín năm, những người cần được độ đều được độ. Ma Vương Ba Tuần nhìn thấy như vậy trong lòng vô cùng không vui mới thỉnh Phật Tổ nhanh chóng nhập Niết Bàn. Phật Tổ biết được duyên phận đã đến bèn đồng ý yêu cầu của Ma Vương. Ma Vương nói rằng đến thời kỳ mạt pháp con cháu của ông ta sẽ mặc áo cà sa, trà trộn vào tăng đoàn giải thích sai kinh điển, phá hoại giới luật, hủy hoại Phật pháp. Phật Tổ nghe xong liền rơi lệ…

 

Tập 01: Nhất Thanh Xuống Núi

Tập 02: May Mắn Tìm Được Trái Đào Vàng

Tập 03: Cốt Nhục Tình Thâm

Tập 04: Ranh Giới Giữa Giàu Và Nghèo

Tập 05: Đầu Đà Tây Vực

Tập 06: Thật Giả Thiên Vương

Tập 07: Cây Dù Ma Tác Quái

Tập 08: Gieo Nhân Thiện Gặt Quả Thiện

Tập 09: Diệu Tổ Tìm Mẹ

Tập 10: Lỡ Nhập Ma Đạo

Tập 11: Đầu Đà Thủ Giới

Tập 12: Nhất Môn Thâm Nhập

 

 

+ URL Danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-CFnKCccWZ13Qdq9B_Sa9Hn2bYyxCrX

+ Ban biên tập: Pháp Âm Tuyên Lưu

+ Lồng tiếng: Thiện Quang, Nguyên Châu, Trang Kem…

 

Chúc các bạn xem phim tràn đầy pháp hỷ ツ

Nam mô A Di Đà Phật.

Danh sách Video

☆ Tập 01: Nhất Thanh Xuống Núi

☆ Tập 02: May Mắn Tìm Được Trái Đào Vàng

☆ Tập 03: Cốt Nhục Tình Thâm

☆ Tập 04: Ranh Giới Giữa Giàu Và Nghèo

☆ Tập 05: Đầu Đà Tây Vực

☆ Tập 06: Thật Giả Thiên Vương

☆ Tập 07: Cây Dù Ma Tác Quái

☆ Tập 08: Gieo Nhân Thiện Gặt Quả Thiện

☆ Tập 09: Diệu Tổ Tìm Mẹ

☆ Tập 10: Lỡ Nhập Ma Đạo

☆ Tập 11: Đầu Đà Thủ Giới

☆ Tập 12: Nhất Môn Thâm Nhập