Niệm A Di Đà Phật – tiếng Hoa (nguyên chất/ giọng)

Niệm A Di Đà Phật – tiếng Hoa

(nguyên chất/ giọng)

File Audio

STT Tên File Nghe Tải xuống
1 Amituofo - HT. Tịnh Không Nghe Tải xuống
2 Amituofo - PS. Ngộ Hạnh Nghe Tải xuống
3 Amituofo - Đại chúng niệm Nghe Tải xuống

Tin liên quan