Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh | Quyển Hạ

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Pháp Đăng

Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

» Đọc lại: Quyển Thượng «