Cuộc Đời Đại Sư Liên Trì

 

PHẬT GIÁO CAO TĂNG TRUYỆN

CUỘC ĐỜI ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ 

 

      Đại sư Liên Trì (1535 – 1615), họ Thẩm, húy Châu Hoành, tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì. Do trụ lâu ở chùa Vân Thê nên người đời gọi ngài là Đại sư Liên Trì hoặc là Hòa thượng Vân Thê. Ngài là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh độ tông, cùng với Tử Bá Chân Khả, Hám Sơn Đức Thanh, Ngẫu Ích Trí Húc được xưng là tứ đại cao tăng đời nhà Minh. Chùa Vân Thê được xây vào năm Càn Đức thứ năm thời Bắc Tống, về sau bị một trận lũ lớn phá hủy. Đến năm Long Khánh thứ năm thời nhà Minh. Đại sư Liên Trì trùng tu chùa Vân Thê và hoằng pháp ở nơi đây…

 

      Tài của đại sư đủ để dạy đời, sở ngộ đủ để chuyển hóa tâm người; giáo vừa đúng khế cơ, giới đủ để hộ pháp, thao lược đủ để sách tấn thế nhân, quy củ đủ để cứu lấy thói tệ. Có thể nói là người được toàn thể đại dụng của Phật trong pháp môn, Đại sư Liên Trì cả đời xem trọng thật tu thật hành, lấy giới luật làm nền tảng lấy Tịnh độ làm chốn quay về, nêu cao thánh đức, hoằng giáo học Tịnh Độ. Ngài để lại rất nhiều trước tác, ngoài kinh sớ ra còn có rất nhiều tác phẩm liên quan đến giới luật, quy phạm n“Sa Di Yếu Lược”, “Cụ Giới Tiện Mông”  và “Bồ Tát Giới Phát Ẩn”. v.v… Nhằm tiện cho người học giới nghiên cứu học tập.

      Còn có “Trúc Song Tam Bút”, “Thiền Quan Sách Tấn”, “Truy Môn Sùng Hạnh Lục”, v.v… hơn hai mươi loại tạp lục. Người đời sau kết tập thành sách “Vân Thê Pháp Hối”, gồm 32 quyển. Đồng thời đem các bài văn về nghi quy pháp sự trong nhà Phật như “Du Già Diệm Khẩu”, Thủy Lục Nghi Quy” và “Khóa tụng hai thời sớm tối”, “Chư Kinh Nhật Tụng” tu đính lại một cách hoàn thiện. Những nghi quy này được truyền mãi cho đến ngày nay. Đại sư Liên Trì thật thà mà dung dị, ngắn gọn mà trọn đủ đạo lý. Như ánh trăng soi khắp trăm sông, trong đục đều chiếu sáng. Người có thể tiếp nhận, như được uống cam lồ bệnh nào mà chẳng khỏi. Sự tu hành của ngài thể hiện qua những lời dạy trong pháp bảo mãi giữ gìn cho chốn Vân Thê được rạng rỡ về sau!

 

➢ Link xem trên Youtube: https://youtu.be/onU6BHG6nio

 

– Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu

– Lồng tiếng: Phật tử Thiện Quang, Nguyên Châu, Trang Kem…

Thành kính cúng dường! Nam-mô A-di-đà Phật…

Danh sách Video

Cuộc Đời Đại Sư Liên Trì | Phật Giáo Cao Tăng Truyện